Zdeněk Doule

Zdeněk Doule

Oblastní vedoucí

775 983 162

zdenek.doule@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Vimperk

Špidrova 80/8
385 01 Vimperk
Tel.: 775 983 162
E-mail: vimperk@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč ses rozhodl podnikat v oboru finančního poradenství?

Finanční poradenství je obecně dost specifická práce, pokud to myslíte vážně a chcete být úspěšní, musíte se neustále udržovat v kondici. Tedy pořád být připraven přijímat a vstřebávat velké množství informací, pořád se učit, vyhodnocovat situace, přijímat nové výzvy.
Já jsem poměrně cílevědomý, proto podnikám v poradenství, každý den je při velké konkurenci na trhu výzvou. Nebýt v šedi průměru, být vidět znamená něco dělat.

Co jsi dělal před začátkem spolupráce a proč jsi se rozhodl spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Před začátkem spolupráce s týmem Vašebudoucnost.cz jsem byl studentem vysoké školy, příležitostný vykladač zboží z kamionů a revizor v MHD.

Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Vybudovat prosperující firmu, která mi umožní odejít ve 40 letech do důchodu, abych mohl pečovat o svoji rodinu a případně působit jako rentiér.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Poctivost, ochota, píle, důvěra, odpovědnost

Co doporučíš novým spolupracovníkům?

Jediná cesta k úspěchu je činnost. Pokud chcete lepší auto, dům, životní standard – udělejte něco navíc, což většina lidí neudělá! Poté jen doma sedí, fňukají a mluví o tom, jak by to mohlo být krásné.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Za 5 let budu mít tolik práce, že budu potřebovat pomoc.
Dokud se nezruší peníze, lidé budou pracovat a rodit se, budu mít práci! Kdo to muže říct?

Na co jsi ve své práci nejvíc pyšný? Kolik jsi klientovi svým poradenstvím vydělal/ušetřil a jak?

Nejvíce si ceníme zařízení vlastního bydlení pro klienty, takoví klienti jsou navždy. Samozřejmě jsem pyšný, když se podaří vyřešit „složitý“ případ (financování bydlení, pojistná plnění). U standardního klienta ušetříme tisíce za rok, u firemní klientely desetitisíce.


Registrace ČNB:
PPZ: 082545PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 86950002
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

 

reference

Prozatím nebyla žádná reference přidána.