Oleg Zhmolík

Oleg Zhmolík

Obchodní vedoucí

773 516 065

oleg.zhmolik@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Olomouc

Erbenova 2
779 00, Olomouc
Tel.: 728 116 386
E-mail: olomouc@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč jsi se rozhodl/a podnikat v oboru finančního poradenství?

Vnímal jsem to jako příležitost, dozvědět se více informací ze světa financí a tím pomoci hlavně sobě a pak i lidem ve svém okolí. Z brigády při škole se stal postupně DREAM JOB a koníček, díky kterému mám zajímavý pasivní příjem a časovou svobodu.

Co jsi dělal/a před začátkem spolupráce a proč jsi se rozhodl/a spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Byl jsem studen na VŠ, který měl historicky desítky brigád, aby pomohl svojí rodině v ne příliš dobré situaci. Po čase jsem si uvědomil, že budu raději pracovat pro sebe, a NE pro ostatní. To, čemu dnes lidé říkají jistota, je pro mě krysí závod.

Vašebudoucnost.cz pro mě byla jasná volba z důvodu hodnot, kterými se prezentovali. Dnes už vím že hodnoty jako svoboda, přátelství a poctivost jsou tu denní chléb.

 Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Na Moravě máme vizi ovládnout Olomouc a Zlín. Vymýtit poradce, kteří nedodržují základní hodnoty a vrátit renomé poradenskému řemeslu. Dále se věnujeme vzdělávání studentů na SŠ a VŠ ve finanční gramotnosti a cílem je zvednout finanční gramotnost tak, aby se lidé už nikdy nenechali v bankách a pojišťovnách napálit.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Můj Business plán je vždy spokojený klient. Klient se musí mít vždy po mé návštěvě lépe než před ní. Hlavní hodnoty, kterými se řídím, je svoboda, přátelství a poctivost.

Co doporučíš novým spolupracovníkům?

Vytrvat v tom, co dělají. Mít vlastní vizi, jít si za ní a neohlížet se na ostatní.

Čeho si na své práci nejvíc vážíš?

Růst lidi v týmu, jak osobnostní, tak odborný a výsledky poradenské činnosti celého týmu. Je krásné vidět, když klientovi pomůžeme s jeho bydlením nebo například v tíživé životní situaci a on je nám vděčný.

Samozřejmě práce přináší další přidané hodnoty, které jsou v souladu s našimi hodnotami a ta nejdůležitější je svoboda, jak časová, tak i v tom, že si můžeme koupit co chceme, kdy chceme..

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

A kde ji berou ostatní? Lidé budou potřebovat vždy bydlet a připravovat se na bydlení, jezdit auty, zajistit sebe na penzi, nebo připravit svoje děti do startu do života. A já chci být u toho a pomoci jim s tím nejlépe, jak umím.

Na co jsi ve své práci nejvíc pyšný/á? Kolik jsi klientovi svým poradenstvím vydělal/ušetřil a jak? 

Nejvíce jsem pyšný na filozofii, hodnoty a vizi naší firmy – poctivý, pracovitý a přátelský poradce do každé rodiny.

—————————————————————————————————————————————

Registrace ČNB:
PPZ: 225145PPZ
VZ: ANO
VZ+: ANO
VZsú: ANO
IČO: 05331625
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

reference

Prozatím nebyla žádná reference přidána.