Oldřich Turner

Oldřich Turner

Oblastní vedoucí

720 759 248

oldrich.turner@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Praha

Pobřežní 46
186 00, Praha 8
Tel.: 776 749 771
E-mail: praha@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč ses rozhodl podnikat v oboru finančního poradenství?

Vidím v něm totiž úžasnou příležitost. Pouze 10 % klientů má dnes svého poradce, zatímco v Německu to je 80%. Věřím, že díky poctivé práci bude co nejvíce z oněch 70 % u nás.

Co jsi dělal před začátkem spolupráce a proč ses rozhodl spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Pracoval jsem pro nadnárodní telekomunikační společnosti. Rozhodl jsem se ze 3 důvodů: 1. Garantovaný kariérní řád 2. Práce, která dává smysl, je za námi spokojený klient 3. Finanční ocenění v násobcích průměrné mzdy

Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Rád bych dosáhl až na samý vrchol, tedy pozice zemského ředitele. Nebude to jednoduché, ale ne nemožné.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Klient na prvním místě, win win strategie, a že bych klientovi nikdy nenabídl nic, do čeho bych sám nevložil své peníze.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Nejen za 5, ale dokonce za 20 let. Trh se bude plnit dalšími společnostmi našeho typu mnoho let. Jakmile se naplní, bude se jednat o ještě lepší servis.

Na co jsi ve své práci nejvíc pyšný? Kolik jsi klientovi svým poradenstvím vydělal/ušetřil a jak?

Kromě toho, že jsem několika desítkám klientům pomohl k získání anebo vylepšení svého domova anebo investiční nemovitosti, tak nejvíce si cením husarského kousku, kde jsem klientovi ušetřil refinancováním 2,500,000 Kč na úrocích v průběhu příštích 12 let.


Registrace ČNB:
PPZ: 111963PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 76498565
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

 

 

reference

Ing. Zdena Vostrovská, CSc.,

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská

poradce: Oldřich Turner

Josef Slavík

konstruktér ve společnosti Mercedes-Benz Engineering A.G.

poradce: Oldřich Turner

Katka Mikulková

analytik řízení rizik

poradce: Oldřich Turner

Roman Kelers

1. VOX a.s., vedoucí divize vnitřní správa

poradce: Oldřich Turner