Ing. Martin Valenta

Ing. Martin Valenta

Obchodní vedoucí

775 937 293

martin.valenta@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Olomouc

Erbenova 2
779 00, Olomouc
Tel.: 728 116 386
E-mail: olomouc@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Praha

Pobřežní 46
186 00, Praha 8
Tel.: 776 749 771
E-mail: praha@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč jsi se rozhodl/a podnikat v oboru finančního poradenství?

Protože mě práce v tomto prostředí inspiruje, motivuje a neustále nutí se osobnostně rozvíjet.

Co jsi dělal/a před začátkem spolupráce a proč jsi se rozhodl/a spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Před vstupem do Vašebudoucnost.cz jsem měl různé brigády. Nastoupil jsem do firmy jako student 2. ročníku oboru bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické. Přišlo mi fajn získávat praktické zkušenosti s klienty či finančními institucemi a začít budovat svoji pomyslnou kariéru již při studiu. Tým Vašebudoucnost.cz mě přesvědčil svým profesionálním přístupem, odborností, svojí vizí a základními hodnotami, podle kterých se řídí. 

Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?                                   

Chci dosáhnout dlouhodobé spokojenosti našich klientů, aby se na nás i v budoucnu rádi obraceli. Dále zajistit stabilní úspěch lidí v mém expandujícím týmu, protože tím se stanu automaticky úspěšný i já sám. Také bych chtěl povědomí o nás rozšířit na celé Moravě, předávat lidem know-how našeho systému a neustále tím zvyšovat i naši hodnotu na trhu. 

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Aby se klient po setkání cítil lépe než před ním. Jinými slovy, koncept výhra-výhra pro obě zúčastněné strany. Svým klientům prezentuji pouze taková řešení, do kterých bych sám vložil své peníze, kdybych byl v jejich kůži. Jedině tímto způsobem je možné tuto práci dělat dlouhodobě.

Co doporučíš novým spolupracovníkům?

V prvním roce podnikání se příliš neohlížet, držet se osvědčeného systému, poslouchat své vedoucí, nebát se udělat chybu a ignorovat pochybovače. Teprve až po uplynutí této doby si vytvářet určité závěry.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Dokud bude finanční gramotnost na nízké úrovni a finanční systém zdánlivě složitý, klienti se na nás budou obracet nejen v následujících letech, ale celý jejich život.

—————————————————————————————————————————————

Registrace ČNB:
PPZ: 202334PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 01077961
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

reference

Prozatím nebyla žádná reference přidána.