Ing. Jiří Kovář

Ing. Jiří Kovář

Oblastní ředitel

777 259 608

jiri.kovar@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

České Budějovice

Pražská 3
370 04, České Budějovice
Tel.: 777 259 608
E-mail: ceskebudejovice@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč ses rozhodl podnikat v oboru finančního poradenství?

Jedna otázka je, proč jsem začal, druhá, proč v něm pokračuji. Na začátku to byl přivýdělek ke studiu, bylo mi čerstvých dvacet. Důvodem, proč se věnuji poradenství a výchově nových poradců i po šestnácti letech, je vědomí služby, která pozitivně mění životy našich zákazníků a tím naplňuje životy naše.

Co jsi dělal před začátkem spolupráce a proč ses rozhodl spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Byl jsem v prvním ročníku na vysoké škole. Většinu týmu Vašebudoucnost.cz jsem vytvořil.

Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Chci být užitečný co nejvíce lidem, udržet pozitivní renomé značky a pracovat pro radost.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Mnohokrát se mi potvrdilo, že stavět užitek klienta na první místo se vždy promění v užitek pro poradce. Jenom je to někdy dřív a někdy později.

Co doporučíš novým spolupracovníkům?

Berte svoje povolání vážně a pořád na sobě pracujte.

Čeho si na své práci nejvíc vážíš?

Cením si každého poděkování, rád vzpomínám na životní příběhy klientů s dobrým koncem a raduji se z úspěchu mých spolupracovníků.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Když to se mnou mí klienti vydrželi 16 let, tak těch dalších 5 už nějak doklepeme 🙂

Na co jsi ve své práci nejvíc pyšný? Kolik jsi klientovi svým poradenstvím vydělal/ušetřil a jak?

Tyhle věci neměřím penězi. Jsem rád, že jsem mohl pomoci ve zdánlivě neřešitelných situacích, a že se všem svým klientům mohu podívat do očí.


Registrace ČNB:
PPZ: 015320PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 69087814
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

 

reference

Petr Vinklárek

Stavbyvedoucí

poradce: Ing. Jiří Kovář

Ing. arch. Jaromír Kročák

autorizovaný architek ČKA, č. 00 016

poradce: Ing. Jiří Kovář

RNDr. Vojtěch Vyhnálek

Majitel společnosti EIA servis, s. r. o.

poradce: Ing. Jiří Kovář

Leona a Dušan Bigasovi

grafik, cukrářka

poradce: Ing. Jiří Kovář