Ing. Jan Ovečka

Ing. Jan Ovečka

Oblastní vedoucí

777 629 135

jan.ovecka@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Praha

Pobřežní 46
186 00, Praha 8
Tel.: 776 749 771
E-mail: praha@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


Proč ses rozhodl podnikat v oboru finančního poradenství?

Protože v něm vidím velký potenciál a obrovskou příležitost. Poradenství směřuje k profesionalizaci a férovému přístupu ke každému klientovi a já jsem rád, že ve svém týmu jsme oproti zbytku trhu v tomto ohledu hodně napřed.

Co jsi dělal před začátkem spolupráce a proč ses rozhodl spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Byl jsem klasický nespokojený zaměstnanec bez vidiny růstu a postupu, ať už profesního nebo lidského.

Na spolupráci s Vašebudoucnost.cz se mi líbilo a líbí to, že se u nás bere poradenství vážně – cílem není namastit si kapsu, ale dobře poradit klientovi, mít široké znalosti finančního trhu a jednat vždy ve prospěch člověka, který sedí naproti nám.

Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Chci mít široký tým lidí, kteří budou dále předávat myšlenku férového a kvalitního poradenství. Zároveň mít vytvořený takový pasivní příjem, abych měl možnost volby, co budu dělat, kdy a s kým.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Pro náš tým jsem vytvořil etický kodex, kde hned na prvním stojí hlavní myšlenka a zásada:“Jednám vždy ve prospěch klienta“. V dalších 10 bodech se potom definují další aspekty jednání, jako je pravidelný servis, profesionalita, nezávislost atd.

Co doporučíš novým spolupracovníkům?

Vytrvej a buď zvídavý. Neustále na sobě pracuj a vzdělávej se. Dodržuj etický kodex a systém práce. Úspěch v tom případě přijde také, chce to jenom to nevzdat a dělat dobře svojí práci.

Čeho si na své práci nejvíc vážíš?

Toho, že mi dává svobodu pracovat kolik chci, kdy chci a s kým chci. Že dělám něco užitečného pro svoje okolí, které z toho má prospěch. Že pokud dělám svojí práci dobře, tak jsem za ní velmi dobře zaplacen.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Poradit v oblasti financí budou lidé potřebovat stále. Pouze prostředky se budou měnit, bude potřeba být ještě větší profesionál a nebát se využívat nové technologie.


Registrace ČNB:
PPZ: 161366PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 01194992
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

reference

Jan Kylar

Odborný referent, Ministerstvo zemědělství ČR

poradce: Ing. Jan Ovečka

Mgr. Anna Halmanová

jednatelka společnosti, Amada Praha s.r.o., Slatinka s.r.o.

poradce: Ing. Jan Ovečka

Zdeněk Plášek

Sopo, s.r.o.

poradce: Ing. Jan Ovečka

MUDr. Jan Koláčný

Alergologie, Imunologie Benešov

poradce: Ing. Jan Ovečka