David Vejr

David Vejr

Obchodní vedoucí

728 801 923

david.vejr@vasebudoucnost.cz

Působím na pobočkách:

Praha

Pobřežní 46
186 00, Praha 8
Tel.: 776 749 771
E-mail: praha@vasebudoucnost.cz

zobrazit pobočku


 

Proč ses rozhodl podnikat v oboru finančního poradenství?

Protože to není obyčejná práce. Je to na jednu stranu obtížná práce, díky které ale máme možnost lidem skutečně pomoci, i když to ve spoustě případů není vůbec jednoduché a výsledek se může projevit až za několik let. Díky tomu zde chci pracovat i za deset let a vím, že jsem na správném místě.

Co jsi dělal před začátkem spolupráce a proč ses rozhodl spolupracovat právě s týmem Vašebudoucnost.cz?

Spolupracovat s týmem Vašebudoucnost.cz jsem se rozhodl proto, že děláme práci odlišně než ostatní. Máme vlastní systém vzdělávání, který nás po celou dobu spolupráce u společnosti vede k tomu, jak upřednostňovat zájmy klientů a dosahovat kvalitního dlouhodobého řešení.

 Čeho chceš ve své kariéře dosáhnout?

Pozice zemského ředitele, mít tým spokojených poradců, kteří vezmou moji vizi odpovědného poradenství za svou a nadále budou šířit dobré jméno firmy a vykonávat kvalitní poradenství.

Jakými zásadami a hodnotami se řídíš při jednání s klienty?

Důležité je dodržovat společenskou odpovědnost vůči našim klientům a dělat poradenství tak, abychom se mohli s klidným svědomím klienty znovu potkat třeba i za deset, patnáct let.

Čeho si na své práci nejvíc vážíš?

Na své práci si nejvíce vážím toho, že mohu lidem skutečně pomoci, aniž by si sami uvědomili, v jakých všech oblastech se jim dá pomoci. Největším uspokojením v mé práci je kladné ocenění mých služeb klienty.

Kde bereš jistotu, že budeš mít práci i za 5 let?

Naše ředitelství – ředitelství Aleše Pixy – se kvalitou své práce řadí mezi jedny z nejlepších. Při nasycení trhu se bude více než na obrat dbát na kvalitu poradenství, která je u nás na prvním místě, a tedy jsme daleko před naší konkurencí.

 Na co jsi ve své práci nejvíc pyšný? Kolik jsi klientovi svým poradenstvím vydělal/ušetřil a jak?

Pomohl jsem vyvázat jednoho z dlužníků v hypotéce a zbývajícímu dlužníkovi jsem zajistil nižší sazbu, takže ušetřil přes 3 tisíce korun měsíčně, které ve svém rozpočtu více než potřeboval. Uznáním za tuto práci byl především spokojenost a vděk klienta.


Registrace ČNB:
PPZ: 119415PPZ
VZ: Ano
VZ+: Ano
VZsú: Ano
IČO: 75408228
Samostatný podnikatel vykonávající svoji činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené se společností OVB Allfinanz, a.s.

reference

Bc. Jiří Škuba

Médea Public Relations, s.r.o.

poradce: David Vejr

Marian S.

Státní správa

poradce: David Vejr